Lesregelement Zomer

Een lesuur bedraagt 50 minuten plus 10 minuten die zijn bestemd om in te spelen. Bij afwezigheid of ziekte van de trainer zorgt de Tennisschool voor een vervanger of wordt de les ingehaald. Bij uitvallen van de lessen door weersomstandigheden geldt; eerste les is voor rekening van de leerling, tweede les voor rekening van de leraar, de derde les voor de leerling, enz. Dit met een maximum van 2 inhaallessen. Bij inschrijving verplicht men zich tot betaling van het volledige lesgeld. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de trainer.

Lesregelement Winter

Mogelijkheden Klinkenberghal

Mogelijkheden buitenlessen Tv Stevenshof Senioren

Bij afwezigheid of ziekte van de trainer zorgt de Tennisschool voor een vervanger of wordt de les ingehaald. Dit geldt niet voor de buitenlessen op de TV Stevenshof.

In de winterperiode worden er buiten op de Tv Stevenshof in eerste instantie 10 lessen gegeven, daarna in overleg eventueel meer.

Bij annulering geldt: voor aanvang van de lessen is 50% van het lesgeld verschuldigd. Na aanvang van de lessen 100% van het lesgeld.

Bij incasso-machtiging wordt er in twee keer geincasseerd. Voor de eerste periode is dat eind oktober en eind november. Voor de tweede periode is dat eind januari en eind maart.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Tennisschool Challenge.

Scroll naar boven